ترکیب بندی

تصویر متعادل یا نامتعادل ؟!

/post-48

یک  عکس  خوب  می  تواند  متعادل  یا  نامتعادل  باشد


نقد اول

/post-33

عکاس  :  جناب  آقای  محسن  کابلی


ترکیب بندی ( مقدماتی )

/post-24

ترکیب  بندی  در  ساده  ترین  تعریف  عبارت  است  از  نحوه  چیدمان  عناصر  یک  صحنه  یا  تصویر  در  کادر  و  یا  قاب  عکس  یا  فیلم  و  یا  هر  صحنه  هنری  که  قابل  دیدن  شنیدن  و  یا  لمس  کردن  باشد.