reflector

رفلکتور

/post-27

رفلکتورها  به  دسته  ای  از  تجهیزات  جانبی  عکاسی  گفته  میشود  که  وظیفه  آنها  بازتاباندن  و  جبران  کمبود  نور  و  یا  تغییر  ماهیت  نور  می  باشد.