دیافراگم

عناصر موثر در نور عکس: دیافراگم

/post-22

میزان  گشودگی  دیافراگم  عاملی  بسیار  موثر  در  تعیین  میزان  نور  عبور  کننده  از  لنز  دوربین  میباشد.  گشودگی  بیشتر  مساوی  است  با  عبور  نور  بیشتر  و  گشودگی  کمتر  برابر  است  با  عبور  نور  کمتر  که  البته  تاثیر  بسیار  زیادی  در  عمق  میدان  عکس  خواهد  گذاشت.