ترکیب بندی خلاق

ترکیب بندی ( مقدماتی )

/post-24

ترکیب  بندی  در  ساده  ترین  تعریف  عبارت  است  از  نحوه  چیدمان  عناصر  یک  صحنه  یا  تصویر  در  کادر  و  یا  قاب  عکس  یا  فیلم  و  یا  هر  صحنه  هنری  که  قابل  دیدن  شنیدن  و  یا  لمس  کردن  باشد.