کتاب جامع عکاسی دیجیتال نوشته آقای بن لانگ با ترجمه آقای داریوش اسماعیلی کتابی جامع با 22 فصل و 623 صفحه می باشد.

این کتاب در ویرایشهای متعددی چاپ شده که هم اکنون ویرایش ششم آن در دسترس علاقمندان به هنر عکاسی می باشد. کتاب جامع عکاسی دیجیتال یک مرجع عکاسی دیجیتال است و فصلهای کتاب با معرفی و آشنایی با عکاسی دیجیتال و دوربین های دیجیتال آغاز گردیده و سپس به آموزش عکاسی شامل کادر بندی و ترکیب بندی و تکنیک های عکاسی و در نهایت تکنیک های ادیت و روتوش عکس بوسیله فوتوشاپ می پردازد. 

این کتاب رو به عزیزانی که میخواهند یک مرجع کامل اما مختصر از عکاسی بخصوص دیجیتال داشته باشند توصیه می کنم. 

#کتاب  #کتاب_جامع_عکاسی  #کتاب_عکاسی  #عکاسی_دیجیتال  #کتاب_جامع_عکاسی_دیجیتال