هرگاه مسیری را طی میکنید باید حواستان باشد و اطراف را ببینید. شاید یک اتفاق فقط یکبار در عمرتان رخ دهد و آن لحظه قطعا ارزش ایستادن، دیدن و ثبت کردن را خواهد داشت.

حتی اگر لازم شد به خانه بروید و تجهیزاتتان را بردارید و برگردید. آن لحظه قطعی و طلایی از آن شماست، هرچند یک عکاس همواره باید دوربینش همراهش باشد.

چند ساعتی در زیر باران نم نم بهاری مشغول تماشای آنها شدم، مگر چند بار در سال این صحنه و لحظه در آن منطقه صنعتی تکرار می گردد ؟!