می خواهم زندگی کنم مجموعه عکسی به کوشش محسن فروغی فر است که با گالری گردانی کیاندخت صادقی یام به معرض نمایش عموم درآمده، این نمایشگاه حاصل سالها فعالیت محسن فروغی فر در رشته عکاسیست.

میخواهم زندگی کنم نگاهی دیگر به طبیعت و زندگی روزمره است که با نگاهی متفاوت به ما یادآور میشود که فارغ از زندگی ماشینی و هر روزه و ورای دل مشغولی هایمان  میتوانیم آرامش را در جایی دیگر جستجو کنیم.

براستی آنچه مارا به فرافکنی در زندگی وا میدارد چیست ؟ و چه چیزی در پستوی ذهن هنرمند است که اورا متفاوت میکند. از طبیعت و آرامش روزهایمان غافل نشویم و با نگاهی هنرمندانه زندگی خود را دوباره بیافرینیم.

به قلم سرکار خانم کیاندخت صادقی یام.