پرواز کن، پرواز کن تا بیکرانها

عکاس : محسن فروغی فر

#مرغ_دریایی    #پرواز    #پرنده