گاهی اوقات برای اینکه یک تصویر خلق بشه که حق مطلب رو ادا کنه لازمه تا چندین عکس ترکیب بشن. توی اون شب تعداد رعد و برقها و صاعقه ها انقدر زیاد بود که نمیشد با یک عکس بیانش کرد. برای همین در واید ترین حالت ممکن چندین عکس گرفتم و به روش HDR باهم ترکیبشون کردم و نتیجه شد این عکسی که می بینید.

#HDR

#طوفان

#رعد_و_برق